Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 01 januari 2021

Dank u voor uw keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap op PlayGames.one ("wij", "ons", "onze"). Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke informatie en uw recht op privacy. Indien u vragen of twijfels hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@playgames.one

Wanneer u onze website https://www.playgames.one (de "Website") bezoekt, waarderen wij dat u uw persoonlijke informatie aan ons toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer ernstig. In deze privacyverklaring proberen wij u zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot deze informatie. Wij hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er bepalingen in deze privacyverklaring waar u het niet mee eens bent, verzoeken wij u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van onze diensten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die verzameld wordt via onze Diensten (die, zoals hierboven beschreven, onze Website omvat), alsook alle verwante diensten, verkoop marketing of evenementen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door, zodat u begrijpt wat we doen met de informatie die we verzamelen.

1. Welke informatie verzamelen wij?

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie - zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken - wordt automatisch verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Website bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contact informatie), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Website gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en de werking van onze Website, en voor onze interne analyse- en rapporteringsdoeleinden.

Zoals veel bedrijven, verzamelen wij ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën.

De informatie die wij verzamelen omvat: Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn service-gerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Website opent of gebruikt en die wij vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en -instellingen bevatten en informatie over uw activiteit op de Website (zoals de datum/tijdstempels gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms 'crash dumps' genoemd) en hardware-instellingen). Apparaatgegevens. Wij verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Afhankelijk van het gebruikte apparaat, kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en toepassingsidentificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel Internet serviceprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie. Locatiegegevens. Wij verzamelen locatiegegevens zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen ons niet toe te staan deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw Locatie instelling op uw apparaat uit te schakelen. Merk echter op dat als u ervoor kiest om u af te melden, u mogelijk bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.

2. Worden uw gegevens met iedereen gedeeld?

In het kort: We delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te leveren, om uw rechten te beschermen, of om te voldoen aan zakelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw gegevens waarover wij beschikken, verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrondslag: Toestemming: Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken. Uitvoering van een contract: Wanneer wij een contract met u hebben gesloten, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan de voorwaarden van ons contract te voldoen. Wettelijke verplichtingen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, verzoeken van de overheid, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk proces, een gerechtelijk bevel of een juridisch proces, zoals in antwoord op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding (inclusief in antwoord op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavings vereisten). Vitale belangen: Wij kunnen uw informatie openbaar maken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om mogelijke schendingen van ons beleid te onderzoeken, te voorkomen of hiertegen op te treden, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten, of als bewijs in een rechtszaak waarin wij betrokken zijn. Meer specifiek kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verwerken of uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties: Bedrijfsoverdrachten. Wij kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

Wij gebruiken Google AdSense-advertenties op onze website.

Google, als een derde-partij leverancier, maakt gebruik van cookies om advertenties op onze site. Google's gebruik van de DART-cookie maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van het Google Ad and Content Network te bezoeken.

Wij, samen met externe leveranciers zoals Google gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere derde-identificatiemiddelen samen om gegevens te verzamelen met betrekking tot gebruikersinteracties met advertentie-impressies en andere advertentieservicefuncties als ze betrekking hebben op onze website.

3. Gebruiken wij cookies en andere trackingtechnologieën?

In het kort: Wij kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en soortgelijke traceringstechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe wij dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, wordt uiteengezet in onze Cookie Notice.

4. Wordt uw informatie internationaal overgedragen?

In het kort: Wij kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.

Onze servers bevinden zich in Tsjechië. Als u onze Website van buitenaf bezoekt, wees u er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen in en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derden met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie "WORDT UW INFORMATIE GEDEELD MET IEDEREEN?" hierboven), in en andere landen.

Als u een ingezetene in de Europese Economische Ruimte bent, dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten of andere soortgelijke wetten die even uitgebreid zijn als die in uw land. Wij zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

5. Wat is ons standpunt ten aanzien van websites van derden?

In het kort: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derde aanbieders die adverteren voor, maar niet gelieerd zijn aan, onze Website.

De Website kan advertenties bevatten van derden die niet aan ons gelieerd zijn en die kunnen linken naar andere websites, online diensten of mobiele applicaties. Wij kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy- en veiligheidspraktijken en het beleid van derden, met inbegrip van andere websites, diensten of toepassingen die kunnen worden gekoppeld aan of van de Website. U dient het beleid van dergelijke derden door te nemen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

6. Hoe lang bewaren wij uw informatie?

In het kort: Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn vereist is of toegestaan door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Voor geen enkel doel in deze kennisgeving zullen wij uw persoonlijke informatie langer dan 90 dagen moeten bewaren.

Wanneer wij geen lopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij dergelijke informatie ofwel verwijderen of anonimiseren, of, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-up archieven), dan zullen wij uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van enige verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

7. Verzamelen wij informatie van minderjarigen?

In het kort: Wij verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

Wij vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een dergelijke minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Website door een dergelijke minderjarige afhankelijke persoon. Indien wij vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar verzameld, zullen wij de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen. Als u erachter komt dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op via info@playgames.one

8. Wat zijn uw privacyrechten?

In het kort: U mag uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen. Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u in Zwitserland woont, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aan geeft, kunt u er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies te weigeren. Indien u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, kan dit bepaalde functies of diensten van onze Website beïnvloeden. Om u af te melden voor op interesses gebaseerde reclame door adverteerders op onze Website te bezoeken http://www.aboutads.info/choices/.

9. Controles voor do-not-track functies

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele toepassingen bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browseactiviteiten te laten monitoren en verzamelen. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Als zodanig reageren wij momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme waarmee u automatisch kunt aangeven dat u niet online gevolgd wilt worden. Indien een standaard voor online tracking wordt aangenomen die wij in de toekomst moeten volgen, zullen wij u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacykennisgeving.

10. Hebben inwoners van Californië specifieke privacyrechten?

In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, heeft u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light" wet, staat onze gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om van ons, eenmaal per jaar en gratis, informatie te vragen over de categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij aan derden hebben verstrekt voor direct marketing doeleinden en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt doen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, woonachtig bent in Californië en een geregistreerde account hebt op de Website, hebt u het recht om te verzoeken om verwijdering van ongewenste gegevens die u publiekelijk op de Website plaatst. Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactinformatie en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet publiekelijk worden weergegeven op de Website, maar wees u ervan bewust dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd uit al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).

Indien u vragen of opmerkingen over deze mededeling hebt, kunt u ons e-mailen op info@playgames.one

PlayGames.one